Des de l’època contemporània, la ‘nació’ i la ‘regió’ són uns dels constructes més poderosos amb els quals articulem la nostra vivència, en estreta relació amb aspectes com ara la família, el treball productiu i reproductiu i les formes de participació social, tant en la vida pública com en l’àmbit denominat privat. A través de la mirada a les arrels culturals, la ‘nació’ i la ‘regió’ dibuixen la nostra identitat, desplegant una narrativa d’un ‘nosaltres’ fronts a uns ‘altres’. La relació entre la aquests constructes i les dones ha propiciat diferents idees i situacions musicals en consonància amb aquesta estructura social i econòmica.

En aquest itinerari, titulat ‘Territoris’, aquesta vinculació s’ha desplegat a l’entorn de tres idees. A ‘Bressol i patrimoni’ s’explora la idea de la relació entre les dones i algunes construccions lligades a l’anomenada ‘música tradicional’. En el segon s’hi mostren diverses formes amb les quals es va identificar a les dones amb la ‘regió valenciana’ a través d’aspectes del món musical. Finalment, aprofundint en el punt anterior, es descriu com es va vincular la idea de ‘femme fatale’ a principis del segle XX.

Crèdits imatges

Isabel Ferrer Senabre: Balancí, Arxiu Privat © BY-NC-SA 4.0
Portada de la partitura de ‘Dansaes valençianes, Biblioteca Nacional de España © BY 4.0
Antoni Esplugas:
Retrat d’Adela Margot, Arxiu Nacional de Catalunya © BY-NC-SA 4.0