Els instruments musicals tenen un valor simbòlic que articula elements de poder relacionats amb el gènere. Les dones n’han accedit de forma limitada però, sobretot, han vist condicionada la seua capacitat de professionalització a causa de barreres materials, socials i culturals. Les possibilitats d’execució de les diferents professions musicals de les dones han estat menors segons l’autoritat i prestigi social que cada activitat haja atresorat al llarg del temps.

En aquest itinerari s’hi descriuen quatre aspectes de la relació entre les dones i l’activitat professional no cantada, des de les prevalences en la tipologia instrumental, la formació musical i alguns dels oficis musicals més rellevants: la docència, la interpretació i la composició.

Crèdits imatges

Postal de Pilar Martí a la guitarra, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Fons José Huguet © CC BY
Secció de Música del Colegio del Sagrado Corazón de Castelló, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Fons José Huguet © CC BY
Retrat d’Adelina Domingo. La Revista Moderna, 56, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica –  Ministerio de Cultura
Portada del Vals ‘Gloria’, de Matilde Caturla, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu © CC BY