Les activitats musicals de les dones foren fonamentals per a la celebració d’esdeveniments episòdics, rituals o religiosos, sovint en relació amb el cicle vital i de vegades inseparables de la pròpia quotidianitat, com per exemple, els matrimonis o la mort. En aquestes accions, les dones encarnaven rols d’autoritat no oficial dins del seu context i gaudien de reconeixement en la comunitat local. Així mateix, sabem que les dones també participaven en les activitats musicals paralitúrgiques.

De vegades, aquestes pràctiques només han estat (d)escrites per a ser qüestionades o prohibides. De la mateixa forma, a causa del seu caràcter informal i execució sovint femenina, ens trobem davant unes pràctiques musicals amb poques traces materials. 

Ploranera

Representació d'una possible ploranera d'origen iber. Les restes arqueològiques semblen indicar una important participació femenina en els rituals funerari d'aquesta cultura, si bé és molt complicat conèixer la seua funció específica. Es localitza al jaciment del Corral de Saus de Moixent.

Rosari

El res del roser en àmbit domèstic com en eclesiàstic és una pràctica popular que s'associa a les dones. El rosari sovint apareix representat amb el collaret que servia per a comptar les oracions, com en aquesta portada d'un mètode de res publicat a València.

Cobles cantades per les donzelles del Roser

Document que recull les oracions del Roser que s'entonaven en dies festius per part de donzelles en dies festius.

Polifonies de Pasqua

Polifonies populars que s'interpretaven en espais oberts, de vegades en cercavil·les de capta.

Nadalenques amb polifonies

Polifonies populars que s'interpretaven en espais oberts, de vegades en cercavil·les de capta.

Gojos de Nostra Senyora del Puig

Els gojos són un ritual cantat de l'àmbit de la religiositat popular que s'allarga fins a finals de l'edat mitjana. S'entonaven com a rogatives a les divinitats, en uns situacions comunicatives en les quals les dones participaven de forma molt activa especialment notable a principis del segle XX. Es conserven nombrosos fulls volants amb les lletres d'aquests cants, dels quals en mostrem un exemple.