El valor simbòlic dels instruments en relació amb el gènere sexual depèn de cada context cultural. Hi ha instruments que són interpretats només per homes o per dones, o que representen la masculinitat o la feminitat. Aquest pot variar amb el temps o a causa d’altres condicionants, com ara la religió o l’estatus econòmic.

Com en qualsevol altre aspecte relacionat amb el gènere, l’accés als instruments musicals pot estar aprovat o sancionat de diferent formes. Aquesta aprovació o exclusió, que sempre és social, si es perllonga en el temps, genera que la relació entre el gènere sexual i alguns instruments prenga la semblança de ‘natural’. És a dir, que existisca el mite que hi ha instruments ‘masculins’ i d’altres ‘femenins’, un fet que es desmunta quan vegem que alguns instruments són considerats aptes per a un gènere o altre de forma indistinta en diferents geografies o moments històrics.

En el context occidental, alguns instruments que s’han desrecomanat a les dones perquè l’acció sobre ells implica uns gestos amb els cos qualificats d’inapropiats o indecorosos. En general, hi ha una tolerància més àmplia a la interpretació de les dones dels instruments de corda polsada, de tecla o xicoteta percussió, a més del cant.

A continuació presentem alguns objectes que demostren aquest valor simbòlic dels instruments, com és el cas de la pandereta, però també d’altres que desmitifiquen l’absència de dones com a intèrprets d’altres tipologies d’instruments, com per exemple, els de vent.

'Càlat' de la dansa

Recipient ceràmic que representa una dansa en què participen tres homes i quatre dones, precedits d'una dona flautista i un home amb una tuba.

Pintura de dones tocant la pandereta i la lira

Escena al·legòrica que forma part d'un esbós de sostre per al Teatre Principal de València. En ella apareixen unes dones tocant una pandereta. Estes pintures servien per a legitimar a les classses benestants ja que acostumaven a estar presents en espais que freqüentaven, apropant-les a un imaginari deïficat.

Tabalet

Si bé actualment només ens han aribat imatges de dolçainers i tabaleters hòmens, sabem que en el passat n'hi havia parelles mixtes.

Pilar Martí a la guitarra

Postal de la coneguda cantant amb l'instrument. Encara que hi ha múltiples fotografies de cantants amb un instrument acompanyant en les seues mans, és difícil distingir si la guitarra es feia servir únicament com a atribut ornamental o indicava un ús regular de la mateixa.

Informant a la guitarra

En les seus recerques folklòriques, Dolores Sendra fotografià a Remedios Carbonell tocant la guitarra, un fet que demostra que, encara que fora a nivell privat, hi havia dones aficionades als pobles que la feien servir.

Incorporació de la dona músic a les bandes

Sovint se situa la incorporació de les dones com a intèrprets a les bandes valencianes passada la primera meitat del segle XX. Tanmateix, existeixen casos que en mostren una incorporació primerenca en els anys de la Segona República. A més a més, cal esmentar les diferents tasques que les dones han realitzat en les societats i agrupacions musicals, principalment relacionades amb les cures i la cohesió i organització social.