projecte

sÒnore

Pràctiques musicals de les dones valencianes del passat

1

Representacions

2

Esferes

3

Veus

4

Oficis

5

Territoris

6

Xarxes