Les músiques orals dels espais col·lectius femenins lligats al treball serviren per a transmetre coneixements, explicar els propis models de representació de la vida i teixir xarxes de complicitat (o ressaltar-ne les diferències). Els relats musicals que tenien lloc en la sociabilitat femenina comunicaven violències físiques i simbòliques alhora que en regulaven les conductes. Aquestes músiques representaven valors i formes de comportament que col·laboraren en construir-se la pròpia identitat en relació a la societat de cada moment. Els moments cantats es desenvoluparen en espais com ara magatzems de fruita, mercats o als espais domèstics.

A la voreta del mar

Romanç de tradició oral que, en alguna de les seues versions, explica el rapte simbòlic d'una donzella per part d'un mariner. Va ser recollit en múltiples ocasions per estudiosos de música de tradició oral, com ara la versió transcrita per Ricardo Olmos a mitjan anys cinquanta a Vinaròs per a las Misiones Folklòricas.

Safareig públic a Carcaixent

Els safarejos foren un dels llocs de sociabilitat femenina per excel·lència. Tenim constància que algunes de les dones cantaven per a acompanyar el treball.

Magatzem de fruita a Carcaixent

Igualment que als safarejos, tant als magatzems de fruites com de panses hi trobem a dones en treballs col·lectius. L'oralitat cantada era una de les formes amb les quals es transmetien informacions i es gestionaven els conflictes. Les fotografies mostren la prevalença femenina en aquests àmbits laborals.

Grup de dones cosint

De la mateixa manera que als treballs a les fàbriques o als magatzems, l'espai domèstic també va esdevenir per a les dones un espai laboral col·lectiu. Durant l'activitat de cosir, fora de forma remunerada o per a si mateixes, la música estava present a través del cant o de l'escolta de la ràdio. Comptem també amb diverses mostres gràfiques.

Mercat Central

Des de mitjan segle XVIII disposem de multitud de referències a crides executades per dones que tenien diferents oficis en espais oberts i que formaven part del paisatge sonor urbà. Algunes d'aquestes mostres sonores les coneguem gràcies a les transcripcions que se'n feren en personatges al teatre líric o fins i tot, als cuplets.