Representar la Regió

En estreta relació amb el paper de ‘mare’, des d’un inici la ‘nació’ va ser representada simbòlicament a través de figures femenines, un fet que es va estendre també a gèneres i instruments musicals. Tot i això, poques vegades les dones són mostrades interpretant música més enllà del ball. D’aquesta forma, a Occident, el simbolisme femení va polaritzar-se en els prototips de bondat-mare-santa i pecat-prostituta-fatalitat en relació a músiques considerades aptes per a l’enaltiment nacional o regional, i d’altres que eren disruptives, com vorem a l’apartat següent (‘Femmes fatales’). Aquesta polaritat es feu especialment palesa i restrictiva durant el franquisme, on a través dels Coros y Danzas la dona va representar el ‘sano regionalismo’ promulgat pel règim.

Portada de partitura de 'Dansaes valençianes'

Portada d'estil modernista de la partitura 'Dansaes valencianes' del compositor Manuel Coronado. S'hi pot observar una dona amb l'adreç del vestit tradicional faller.

Portada de partitura de 'Rapsòdia valenciana''

Portada d'estil modernista de la partitura 'Rapsòdia valenciana' del compositor Manuel Penella. S'hi pot observar una estètica similar, a la qual s'uneix un home amb una guitarra.

Portada d'un sainet de la col·lecció 'El Cuento del Dumenge'

Portada d'estil modernista de diversos sainets de l'autor Josep María Juan, especialista en el món de les músiques escèniques populars de principi del segle XX. La col·lecció d'El Cuento del Dumenge' fou una de les plataformes més importants de difusió del valencianisme d'aquella època.

Grup de músics i de dansa

Una banda de músics i un grup de dansa, amb vestits tradicionals, desfilen en un dels actes de la Setmana Valenciana celebrada amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona al Poble Espanyol.

Retrat d'una estudiantina valenciana

Retrat d'una estudiantina valenciana a Casa València de Barcelona. Malgrat que la dona representava la Regió de forma simbòlica, els músics que interpretaven esta representació eren en la majoris d'ocasions, hòmens.

Rondalla Valenciana

El grup folklòric Rondalla Valenciana en l'actuació a Ràdio Associació de Catalunya, Barcelona. En aquestes rondalles, les dones actuaven cantant o ballant, i en ben poques ocasions tenim traces gràfiques on se les mostre com a instrumentistes, tot i que sabem que tenien destresses amb interpretatives també.

Rondalla amb dues dones intèrprets

Una d'estes traces on trobem a dones fent d'intèrprets apareix en esta agrupació a la Festa Goyesca celebrada a València l'any 1932. S'hi aprecien en una rondalla, diverses dones vestides regionalment, amb el seu instrument.

Classe de música a la Sección Femenina

La música va tindre un paper rellevant en el lleure imposat pel règim franquista. Moltes dones trobaren aixopluc en la Sección Femenina, una entitat, dirigida per dones, que basava la seua activitat en l'educació i en la creació de grups de cors i danses tradicionals. Amb esta comesa, la dictadura promulgava un model de dona a través de les activitats musicals. A la imatge, Eduardo López-Chavarri fent classe a un grup de dones de la Sección Femenina.

Coros y Danzas al No-Do

Actuació, entre altres, d'un grup de Coros y Danzas valencians celebrat en Madrid en honor d'Eva Perón amb l'assistència de Francisco Franco i la seua esposa.