De les muses al Geni

A partir del segle XIX, tot i la creixent presència de les dones en àmbits artístics professionals, els ideals del Romanticisme van enaltir la figura del geni masculí a través del compositor, fent-ne un paral·lel amb els herois de l’Antiguitat. Al mateix temps, es recuperava la figura de la musa com a intermediària amb la divinitat però amb un paper passiu. En el cas de la música, la creació d’un cànon de compositors i intèrprets va desplaçar a les dones com a subjectes actives, reservant-les a un rol caracteritzat per la sensibilitat i irracionalitat front a un jo masculí actiu i públic, dominant en la tècnica mental i física.

Seguidament trobareu alguns casos de ‘muses’ de diferents èpoques vinculades, d’una forma o altra, a la música en terres valencianes. Cal esmentar que, a partir del segle XIX, aquest simbolisme va passar també per processos vinculats a la identitat territorial (vegeu l’itinerari 5 Territoris) així com fou especialment rellevant en el món bandístic en el segle XX.

Mosaic de les muses

Construcció d'origen romà que mostra a les muses de l'Antiguitat clàssica.

Portada de grup de postals representant artistes

La portada d'aquest grup de targetes postals —dedicades a huit hòmens valencians del món de les arts— s'acompanya per la representació d'una figura de dona a mode ornamental. A més a més, s'hi afegeixen la resta d'elements simbòlics que representen la valenciania.

Muses de l'Associació de Premsa Valenciana

El fenòmen de les muses com a representants artístiques va arribar a tots els àmbits. Foren nombroses les associacions professionals o de lleure que disposaren de la seua figura, relacionada amb altres símbols de l'entitat, que es feia pública en actes amb abundant presència musical.

Muses de la Música de les societats musicals

Tot i que de vegades també eren músiques, a nombroses bandes existí la figura femenina de les muses i la cort d'honor, formada per xiques joves vinculades a la societat musical. Actualment és un fenomen que encara perviu i, en alguna ocasió, comencen a aparèixes muses hòmens.