Vicenta Tormo Serrano

Vicenta Tormo Serrano

Arpista. No cursà estudis oficials. Debutà al Teatre Principal de València, exercint posteriorment de concertista a Espanya i Portugal. Va ser membre de les orquestres del Teatro Real, la Sociedad de Conciertos i dels grups de cambra de la reialesa espanyola. Fou docent del seu instrument a l'Escola Normal de Música (1904-1930), on tingué importants discípules.