Vicenta Michans i Piquer de Dot

Vicenta Michans i Piquer de Dot

Cantant, guitarrista i pianista. Filla del pintor de cambra real, va estudiar a Madrid, destacant com a cantant. Realitzava concerts en el saló de sa casa i va arribar a actuar davant els monarques espanyols, segons dicta la notícia que trobareu a la dreta.