Trinidad Rosales

Trinidad Rosales

Actriu de revista, germana de l'anterior, amb qui va treballar en diferents ocasions. També la trobem com a cupltista a partir de la dècada de 1920.