Tractat sobre l'educació de les dones

Tractat sobre l'educació de les dones

L'any 1524, l'humanista valencià Joan Lluís Vives publicà el tractat 'De institutione foeminae christianae', destinat a la formació de les dones. Ràpidament es va traduir a múltipels llengües vernàcules i gaudí d'àmplia difusió. Tanmateix, les traduccions no sempre eren del tot fidels a l'original i incloïen modificacions adaptades al context cultural de cada llengua. La investigadora Pilar Ramos sosté que el rebuig d'àmbit hispà a la pràctica musical femenina es degué no tant al pensament de l'humanista sinó a la traducció duta a terme pels moralistes hispans. A la Universitat de València es conserva un exemplar en llatí editat el 1580 a Suïssa.