Teresa Pastor

Teresa Pastor

Originària de Dènia, les seues primeres actuacions al món de l'espectacle foren com a 'adivinadora'. Vers mitjan dècada del 1910 apareix en diversos teatres de València i províncies ja com a cupletista. Es coneixen actuacions seues fins a finals de la dècada de 1920.