Tecla de Borja

Tecla de Borja

Noble cantant i poetessa del llinatge Borja. La seua educació i procedència facilitaren la seua circulació pels cercles intel·lectuals de la ciutat de València, arribant a relacionar-se amb Ausiàs March. Es conserva una demanda de l'escriptor a ella i la resposta de la poetessa, que podeu consultar en la còpia del manuscrit dipositat a la BNE. Tecla de Borja Morí prematurament a causa de la pesta.