Taulell decorat amb dibuix de dona

Taulell decorat amb dibuix de dona

Les decoracions amb dones relacionades amb l'aigua foren un dels motius predilectes de decorció de ceràmica en la indústria valenciana d'època medieval valenciana. Aquest n'és un exemple.