Sospita d'heretgia de Sor Francesca Rosselló

Sospita d'heretgia de Sor Francesca Rosselló

La Contrarreforma en àmbit hispànic proliferà un tipus d'espiritualitat femenina en un moviment col·lectiu de dones conegudes com a beates. La seua gran popularitat i influència social i religiosa, a més a més de l'acostament sensorial i emotiu a la religió, les va posar en el punt de mira de la Inquisició. Els arguments inquisitorials se sustentàven, com el cas del procés contra Sor Francesca Rosselló, en la irreverència i poder sobre el clergat masculí de la beata. Un dels entrevistats per la Inquisició afirmava que Francesca «se avía de hir al çielo en qüerpo y en alma, y que se havían de tocar las campanas ellas propias el día de su muerte». Ocupar sonorament l'espai amb les campanes, doncs, era un argument que superava les possibilitats inicials de les dones.