Sarah Fenor

Sarah Fenor

Tiple còmica que va actuar durant la dècada dels anys 1920 i 1930 amb sarsuela, opereta i revista per diverses províncies espanyoles. Es conserven alguns enregstraments d'obres del compositor Francisco Alonso.