Salud Amorós

Salud Amorós

Soprano, especialitzada en sarsuela i teatre líric nacional. Activa a València des del 1903, va treballar en esta i altres ciutats espanyoles fins a la dècada de 1920. Eixe any apareix en la companyia de Maximilià Thous Orts inaugurant el Teatre Serrano de València (1910).