Rondalla Valenciana

Rondalla Valenciana

El grup folklòric Rondalla Valenciana en l'actuació a Ràdio Associació de Catalunya, Barcelona. En aquestes rondalles, les dones actuaven cantant o ballant, i en ben poques ocasions tenim traces gràfiques on se les mostre com a instrumentistes, tot i que sabem que tenien destresses amb interpretatives també.