Regina Álvarez

Regina Álvarez

Mezzosoprano d'òpera. Activa entre finals del segle XIX i principis del XX, hi ha constància del seu pas per teatres prestigiosos de Madrid, Barcelona, Milà, Buenos Aires i l'Havana.