Raquel Gil

Raquel Gil

Pianista. Alumna del Conservatori de València amb José Bellver, va obtindre de forma continuada la beca de la Diputació de València des del 1928 fins mitjan dècada de 1930. Estudià a París i Berlín. Després, se'n perd la pista.