Ramona Gorgé Samper

Ramona Gorgé Samper

Tiple dramàtica de teatre líric. Pertanyent a la saga dels Gorgé, musics alacantins. Va actuar amb la companyia familiar i d'altres arreu d'Espanya. Va participar a la pel·lícula 'La Dolores', dirigida per Maximilià Thous (1924).