Pilar Martí a la guitarra

Pilar Martí a la guitarra

Postal de la coneguda cantant amb l'instrument. Encara que hi ha múltiples fotografies de cantants amb un instrument acompanyant en les seues mans, és difícil distingir si la guitarra es feia servir únicament com a atribut ornamental o indicava un ús regular de la mateixa.