Nieves Ferrer

Nieves Ferrer

Cupletista amb un cert recorregut en teatres de València i Barcelona. Va coincidir amb Adela Margot, en l'època de més auge d'aquesta tipologia d'espectacles.