Nelet i Quiqueta, personatges en una falla

Nelet i Quiqueta, personatges en una falla

Exceptuant algunes ocasions, durant les manifestacions musicals festives de carrer eren els homes qui tenien la veu. Això es va vore reflectit també en la cultura popular valenciana.