Misteri d'Elx

El Misteri d'Elx

Allò que anomenem Misteri d'Elx és un drama litúrgic, és a dir, una representació teatral que té lloc dins dels temples amb una finalitat pedagògica. Explica la mort, assumpció i coronació de la Mare de Déu. Fruit de les interpretacions dels documents eclesiàstics ans esmentada, el paper de Mare de Déu és interpretat per un xiquet encara hui en dia. En la imatge, de principis de segle XX, s'aprecia un moment de cant d'aquesta en la representació. Cal afegir, però, que el paper de les dones fou rellevant en la conservació i manteniment de diferents elements de la Festa.