Milagros Gorgé Borrás

Milagros Gorgé Borrás

Tiple. Pertanyent a la saga dels Gorgé, musics alacantins. Després del seu debut a Alacant, va obtindre un gran èxit a Madrid després d'una actuació al teatre de la Zarzuela a una curta edat (1891) que li va valdre un reconeixement unànime. Després de diverses gires internacionals, a causa d'esgotament físic i els lligams familiars, va decidir retirar-se professionalment dels escenaris.