Mestra exercint a l'Escola Normal de Música de València