Mercat Central

Mercat Central

Des de mitjan segle XVIII disposem de multitud de referències a crides executades per dones que tenien diferents oficis en espais oberts i que formaven part del paisatge sonor urbà. Algunes d'aquestes mostres sonores les coneguem gràcies a les transcripcions que se'n feren en personatges al teatre líric o fins i tot, als cuplets.