Mencía de Mendoza

Mencía de Mendoza

Virreina de València en segones núpcies, pertanyia a la família dels Mendoza, que atresoraven grans béns culturals. Fou deixeble de l'humanista Joan Lluís Vives. Gran política i mecenes artística. Rebé formació musical de Miquel Ortiz i Miquel Celma.