Matilde Verdecho

Matilde Verdecho

Considerada una de les principals veus de mezzosoprano del teatre líric en valencià del darrer terç del segle XIX, destacant el seu bon gust interpretatiu. Treballà fonamentalment a teatres de l'àera valencianoparlant. Formà part de les principals companyies del gènere, com ara les de Manuel Llorens, Joan Colom o Manuel Taberner. Es casà amb el també actor Josep Rius. Foren escrites per a ella peces de compositors com ara Vicent Peydró o Vicent Lleó.