Maria de Castella

Maria de Castella

Exercí de reina lloctinent en tota la Corona d'Aragó en absència del seu marit, Alfons el Magnànim. Entre altres, fundà el Monestir de la Santíssima Trinitat de València. Hi ha constància que va pagar nombrosos músics per al seu consum, com l'arpista Adouard de Vallsecha l'any 1429 o el ministril Martín de Bruna.