Juana García Alcaraz

Juana García Alcaraz

Cantant. Filla de Mariana Alcaraz i José García de Ugalde. Apareix com a cantant de tonadilles a Madrid junt a la seua família en a companyia de Manuel Martínez i Juan Ponce.