Josefina Salvador Segarra

Josefina Salvador Segarra

Violinista. Estudià als conservatoris de Castelló i València. Més tard es va desplaçar a París becada pel govern francés per rebre lliçons de Georges Enescu. Feu gires pels millors teatres europeus i esdevingué solista a les orquestres més reeixides. Nombrosos compositors de renom escriviren obres per a ella. A partir del 1958 fou professora al Conservatori d'Alacant.