Josefa Roca Salvador (Pepita Roca)

Josefa Roca Salvador (Pepita Roca)

Provinent d'una família benestant, els seus inicis amb la guitarra tingueren lloc en vetllades familiars. Més tard va ser alumna de Francesc Tàrrega. A més de concertista amb el seu instrument, més tard esdevingué professora a la Societat Coral El Micalet (1984) i al Conservatori de València (1955).