Guany de vida d'Àngela Boxeta

Guany de vida d'Àngela Boxeta

Tenim notícies de la cristiana Ángela Boxeta, una persona sense sostre nascuda a Elx, que es guanyava la vida cantant per als moriscos. L'acompanyava el seu marit, el cristià vell Francisco Descalz, de Cocentaina, al llaüt, mentre que ella tocava també la pandereta (Arxiu Històric Nacional, llibre 939, 35).