Grup de dones cosint

Grup de dones cosint

De la mateixa manera que als treballs a les fàbriques o als magatzems, l'espai domèstic també va esdevenir per a les dones un espai laboral col·lectiu. Durant l'activitat de cosir, fora de forma remunerada o per a si mateixes, la música estava present a través del cant o de l'escolta de la ràdio. Comptem també amb diverses mostres gràfiques.