Gojos de Nostra Senyora del Puig

Gojos de Nostra Senyora del Puig

Els gojos són un ritual cantat de l'àmbit de la religiositat popular que s'allarga fins a finals de l'edat mitjana. S'entonaven com a rogatives a les divinitats, en uns situacions comunicatives en les quals les dones participaven de forma molt activa especialment notable a principis del segle XX. Es conserven nombrosos fulls volants amb les lletres d'aquests cants, dels quals en mostrem un exemple.