Gojos a Santa Cecília

Gojos a Santa Cecília

Moltes de les representacions de dones tocant instruments de tecla, una pràctica que amb seguretat realitzaven les aristòcrates i religioses, va ser canalitzada amb representacions de Santa Cecília, considerada patrona de la música fonamentalment a partir de l'Edat Moderna. N'hi trobem múltiples exemples en diferents formats, com en aquests fulls volants de gojos dedicats a ella.