Francisca Segura Roselló

Francisca Segura Roselló

Membre de famíia d'artistes valencians, germana de Francisca. Va actuar en xicotets teatres de províncies. Junt a la seua germana va treballar al Teatro de la Zarzuela (1897-98).