Fatima Miris

Fatima Miris

Una de les transformistes més importants del seu moment. Els seus espectacles consistien en una successió de números on canviava de personatge ràpidament, adoptant rols tan femenins com masculins. Va actuar a València en repetides ocasions, entre altres, al Teatre Principal. A diferència dels transformistes masculins, els seus espectacles no suposaren problemes per a la moral conservadora.