Falla sobre 'La corte de Faraón'

Falla sobre 'La corte de Faraón'

L'obra de teatre líric 'La corte de Faraón', amb música del valencià Vicent Lleó i estrenada a Madrid en gener de 1910, esdevingué una de les peces més paradigmàtiques de la música escènica qualificada com a sicalíptica. L'èxit de la paròdia eròtica sobre l'antic Egipte arribà als monuments fallers, com exemplifica esta falla plantada al carrer Fresquet el març següent a l'estrena de l'obra.