Exhibició de la xiqueta Cayetana de la Cerda

Exhibició de la xiqueta Cayetana de la Cerda

Durant el segle XVIII va ser habitual l’exhibició dels coneixements adquirits pels fills i filles de la noblesa com una forma de distinció. Estes demostracions tenien lloc en els salons dels domicilis, i incloïen la demostració de diferents coneixements i la intepretació de fragments musicals. És el cas de la xiqueta de quinze anys Cayetana de la Cerda y Cernecio, filla dels comtes de Parcent, qui actuà en companyia del seu germà al domicili familiar l'any 1763, segons recull la publicació 'Relación que hace un amigo a otro de la célebre Literaria función que en el día 7 de Abril del presente año 1763 huvo en la Ciudad de Valencia, en la Casa de los Excmos. Señores Condes de Parcent' (València: Josep Esteve Dolç, 1763).