Epístola de Sant Pau als corints

Epístola de Sant Pau als corints

Habitualment, s'atribueix a la primera de les epístoles de Sant Pau als corints (1 Cor. XIV, 34-36), la frase que afirma que les dones han de romandre callades a les esglésies, i a partir de la qual se les ha excloses de les pràctiques musicals als temples. Aquestes epístoles han estat comentades durant segles. Hi comptem amb exemples dipositats als arxius valencians.