Elisa Temprano

Elisa Temprano

Hi ha molt poca informació sobre la seua persona. Segons Lihory (1903), va ser alumna de Salvador Giner i va escriure una 'Missa de Glòria', una 'Salve' a veus i orquestra i un 'Trisagi' per a cor.