Elena Parada

Elena Parada

Soprano de sarsuela i género chico, dedicada al teatre després d'enviudar. Des del 1902, va actuar en diferents companyies per províncies, efectuant una gira a Amèrica. Va formar part de companyies com la de Manolo Taberner, essent primera tiple.