Dolores Soriano Raga

Dolores Soriano Raga

La seua formació musical va tindre lloc al Conservatori de València (1907-1914) on s'instruí en solfeig, piano, història i estètica de la música. Després d'actuar en vetllades benèfiques, ja la trobem composant músiques per a teatre líric. L'any 1924 va compondre el primer himne del València Club de Futbol. Més tard exercí més de cinquanta anys de professora al Conservatori de la ciutat. Seguí composant ballables i marxes per a banda, a més de música vocal amb acompanyament de piano, algunes per a públic infantil.

Dolores Soriano Raga

La seua formació musical va tindre lloc al Conservatori de València (1907-1914) on s'instruí en solfeig, piano, història i estètica de la música. Després d'actuar en vetllades benèfiques, ja la trobem composant músiques per a teatre líric. L'any 1924 va compondre el primer himne del València Club de Futbol. Més tard exercí més de cinquanta anys de professora al Conservatori de la ciutat. Seguí composant ballables i marxes per a banda, a més de música vocal amb acompanyament de piano, algunes per a públic infantil.