Cuadernos de música Folklórica Valenciana

Cuadernos de Música Folklórica Valenciana

En esta publicació col·laboraren de forma activa com a recopil·ladores i estudioses de la música popular Maria Teresa Oller Benlloch, Dolores Sendra Bordas o Teresa Matarredona Aznar. D'altra banda, actuaren com a informants tantíssimes dones de pobles i ciutats valencians, moltes de les quals resten en l'anonimat.