Coros y Danzas al No-Do

Coros y Danzas al No-Do

Actuació, entre altres, d'un grup de Coros y Danzas valencians celebrat en Madrid en honor d'Eva Perón amb l'assistència de Francisco Franco i la seua esposa.