Constitucions de Jaume I sobre joglars i joglaresses

Constitucions de Jaume I sobre joglars i joglaresses

Les joglareses solien actuar en companyia dels seus homes o companys. No acostumava a tindre's bon concepte de cap dels dos membres de la parella. El rei Jaume I d’Aragó, en unes constitucions escrites a Tarragona (1234), els va comparar, foren homes o dones, amb les meretrius: 'Item statuimus quod nullus joculator nec joculatrix nec soldataria presentes vel futuri nec illa que olim fuit soldataria sedeant ad mensam militis nec domine alicujus nec ad gausape eorundem nec comedant nec jaceant cum aliqua dominarum in uno lecto vel in una domo nec osculentur aliquam earundem'.